De inhoud van een huurovereenkomst

De (onderhandse) huurovereenkomst welke verhuurder en huurder sluiten zijn alom bekend. In deze huurovereenkomst stellen de partijen vast om welk object het gaat. De huurprijs, de uiterste betaaldatum van de overeengekomen huur en de ontbindingen.

Nadelen van een onderhandse huurovereenkomst

Helaas is bij wanbetaling, ontdekking van een wietplantage, het dringend eigen gebruik de gang naar de kantonrechter noodzakelijk. Tijdens deze periode kost u dat als huurder vele duizenden euro’s aan advocaatkosten, huurderving, griffierecht, deurwaarderskosten, maar vooral onnodige stress.

Voordelen

Bij huurovereenkomst24 is het mogelijk om de de huurovereenkomst notarieel te laten vastleggen. De voordelen hiervan zijn:

Met een notariële huurovereenkomst, kunt u bij wanbetaling zonder tussenkomst van de kantonrechter verhaal halen bij uw huurder.

Zonder een kostenverhogende procedure, kunt u direct naar de gerechtsdeurwaarder die op grond van de notariele huurovereenkomst beslag op loon en/of overige op (on)roerende zaken van uw huurder.

Met een notariele huurovereenkomst bespaart u onnodige kosten als griffierecht, dagvaardingskosten, jurist, huurderving etc. Wat wel kan oplopen in de duizenden euro’s. 

Naast de kosten voor het voeren van een gerechtelijke procedure, kan het door partijen verzochte wettelijk uitstel wel eens 4-6 maanden duren voor u een vonnis zult ontvangen. In de tussentijd heeft u veelal geen huur meer mogen ontvangen. Door een notariële huurovereenkomst kunt bij wanbetaling direct overgaan tot gerechtelijk verhaal te halen bij uw huurder, waardoor de periode van non-betaling zo kort mogelijk blijft.