Notariële akte

Afspraken over de huur en de waarborgsom staan notarieel vast.

Voorkom stres

Bespaar tijd en kosten van een ontruimingsprocedure kantonrechter

Direct verhaal

Afspraken in de notariële huurovereenkomst zijn direct opeisbaar.

Veelgestelde vragen

Doordat de hoogte van de waarborgsom notarieel is vastgelegd, is voor beide partijen zekerheid.

Direct! Op het moment dat de betalingen niet conform de afspraken uit de notariële huurovereenkomst worden nagekomen, kunt u overgaan tot verhaalbeslag.

Nee, de stap van een lange kantonprocedure, met bijhorende huurderving slaat u middels een notariële huurovereenkomst over. U kunt direct overgaan tot beslag op de inkomsten van uw huurder.

Vanaf het moment dat alle gevraagde gegevens zijn aangeleverd, duurt het circa 5 werkdagen voordat de (concept) akte gereed is.